Rökdetektor obligatorisk i Niedersachsen: all viktig information

Niedersachsen beslöt att röka detektorer i mars 2012, vilket påverkar alla privata lägenheter i regionen. För befintliga byggnader finns en fast övergångsperiod, nya och renoveringar ska vara utrustade med rökdetektorer från färdigställandet. Läs detaljerna i lagen här. Fr Vilka tidsfrister gäller för rökdetektorns krav i Niedersachsen? Am Använd litiumbatterier av bästa kvalitet för dina rökdetektorer, som kan vara 10 år gamla. Billiga batterier håller vanligtvis högst ett år, vilket medför arbete och följdkostnader.

Dela med vänner

Lämna din kommentar