Takfönster läcker - vem betalar vattenskador?

Läckage takfönster är inte bara en källa till olägenhet, de kan också orsaka allvarliga skador på byggnaden eller hushållets innehåll. Huruvida en försäkring kommer att betala för den skada som uppkommer, och i så fall vilken som du kan läsa i det här inlägget.

Försäkringsansvar

Däremot täcker hushållsförsäkringen all skada på föremål i hushållet som inte ingår i byggnadsämnet. Dessa inkluderar:

  • Möbler
  • Inredning och dekorativa föremål
  • Personliga ägodelar
  • Elektriska apparater

Båda försäkringarna täcker emellertid inte all skada i princip utan endast skador som orsakas av vissa skador. Vattenskador omfattas av båda försäkringarna inom ramen för sitt ansvar, men källan till det inkommande vattnet är avgörande.

Skada orsakad av inkommande regnvatten

Försäkringsskydd är problematisk om skadans källa är regnvatten in i. Enligt försäkringsvillkoren för de flesta husägare försäkras dessa skador inte automatiskt.

En försäkring som skyddar mot läckor i fönstren skulle då vara försäkrad som en extra risk. Det är emellertid svårt att denna situation med läckande fönster kan överlappa med andra skulder. Villkoren för ett sådant tillskott bör därför granskas så exakt som möjligt innan försäkringen tas ut.

Orsaker till skador

Läckage takfönster kan ha mycket olika orsaker. Vissa mindre källor till läckage kan vara täppt avlopp eller regnvattenavlopp, till exempel. I det här fallet bryts vården av hyresgästen eller hyresgästen, som inte utför nödvändigt underhållsarbete.

Om takfönster installeras felaktigt eller inte tekniskt korrekt, är specialistbolaget ansvarigt för fel vid installationen och även för eventuella följdskador.

I båda fallen behöver försäkring inte skada byggnadsväven eller hushållens effekter (till exempel en våt elektrisk apparat med kortslutning), eftersom det var en tydlig orsak till orsakssamband och händelsen skulle ha kunnat undvikas.

Tips och tricks Använd inte takfönster själv om du inte har tillräckligt med hantverk och färdigheter. Vid skador kan du då göra någon ansvarig för fel vid installationen. Vid extern installation måste dock installatören betala för alla skador som orsakats av installationsfel.
Dela med vänner

Lämna din kommentar