Hur lång tid har väggfärgen att torka - och vad hjälper det dig att göra?

När den nya färgen har täckt väggen, vill du torka den omedelbart. För då är det möjligt att antingen radera ett andra lager eller att rensa möblerna och bilderna igen. Tyvärr krävs tålamod i denna situation, även om moderna väggfärger har en relativt kort torrperiod. Naturligtvis finns det också accelerationsmetoder.

Vad betyder det så fort en väggfärg blir torr?

Flera faktorer avgör hur snabbt - eller långsamt - en väggfärg torkar. Å ena sidan påverkar konsistens och komposition naturligt torkningstiden, men å andra sidan har villkoren på plats en avgörande effekt:

  • Tätare färglackar torkar långsammare än tunnare. Wand På absorberande ytor torkar väggfärgen mycket snabbt.
  • Med bra ventilation kan en väggfärg vara överraskande torr snabbt.
  • En varm omgivningstemperatur hjälper också till med torkning.
  • Men för snabbtorkande kan också leda till krympningsprickor och flaking, så ytan ska alltid ha enbart en medelupptagningskapacitet och inget komplett utkast i rummet.

Hur lång tid tar det att torka en emulsionsfärg? De flesta väggfärger är emulsionsfärger, som är bland de snabbtorkande färgerna i färgerna: de kan vanligtvis målas efter högst 5 timmar.

För att vara på den säkra sidan, ta en noggrann titt på bruksanvisningen för din väggfärg - och testa den färdiga beläggningen genom att försiktigt röra fingrarna för att se om den redan är torr.

Det kan du göra så att väggfärgen torkar bättre. Om en väggfärg kräver särskilt lång tid att torka, kan du också använda hårtorken för att försiktigt hjälpa till på en liten yta eller installera en fläktvärmare på en vägg.

Var försiktig så att du inte värmer upp beläggningen för mycket för att undvika att chargera det eller skapa gula torkningsprickor. Den enkla regeln gäller: Tjocka lager tårar snarare än tunna.

Tips & TricksNaturalt tenderar du att "bara" skjuta upp de långsamt torkande tjocka lagren av färg, men det kan vara ganska uppenbart. I grund och botten är tålamod och tillräckligt med frisk luft fortfarande de bästa "torkmedlen".

Dela med vänner

Lämna din kommentar